×
×

Je, Tunaua Ubunifu wa Watoto Wetu?

Swahili English

Ubunifu ni kati ya sifa muhimu ambazo ukiwa mzazi inafaa kumtia moyo mtoto asitawishe. Ubunifu unawasaidia watoto kukabiliana na matatizo haraka, kuwa wafanyakazi wazuri na kuwa na afya bora.

Jambo la kusikitisha ni kwamba kulingana na watafiti, jinsi tunavyolea watoto wetu kunachangia kwa kiasi kikubwa kufanya watoto wasiwe wabunifu. Utafiti uliofanywa na wataalamu wa ubunifu Beth Jarman na George Land,, unaonyesha kwamba asilimia 98 ya watoto wenye umri wa miaka 5 wako katika “kikundi cha wenye vipaji” kutokana na uwezo wao wa ubunifu. Wanapokuwa watu wazima, idadi hiyo hushuka kufikia asilimia 2 tu.

“Asilimia 98% ya watoto wenye umri wa miaka 5 wako katika kikundi cha wenye vipaji kutokana na uwezo wao wa ubunifu. Wanapokuwa watu wazima, idadi hiyo hushuka kufikia asilimia 2 tu”

Kwa nini? Kuna mambo tunayofanya yanayofanya watoto wetu kutokuwa wabunifu? Ikiwa ni hivyo, tufanye nini ili kubadili hali hiyo?

Ubunifu Unapungua Polepole

Katika utafiti huo, watoto wenye umri wa miaka 5, takribani watu 16,000, walijaribiwa ili kuona ikiwa wana uwezo wa kubuni na kisha walifuatiliwa kwa ukaribu walipokuwa na umri wa miaka kumi na tano. Majaribio hayo yalifanywa pia kwa watu wazima ili kulinganisha matokeo yao na yale ya watoto. Katika miaka mitano ya kwanza, watafiti wamegundua asilimia 60 ya idadi ya watoto wenye uwezo “wa pekee” wa ubunifu. Asilimia hii ilipungua zaidi kadiri watoto wanavyokua na kufikia kuwa vijana na kisha watu wazima.

Matokeo ya Majaribio katika Ubunifu

 

Miaka 5: 98%

Miaka 10: 30%

Miaka 15: 12%

Watu wazima: 2%

Akili ya Ubunifu na Akili ya Mantiki

Watafiti wanaamini kwamba kushuka huko huenda kunatokana na sehemu gani ya ubongo ya mtu inayochochewa kuwa wabunifu kadiri tunavyokua.

Ubongo wa mwanadamu una sehemu mbili za kusuluhisha matatizo. Sehemu ya UBONGO YA UBUNIFU husuluhisha matatizo kupitia uchunguzi wa kina na udadisi, wakati sehemu ya UBONGO YA MANTIKI hujaribu kutatua matatizo kwa kuchanganu njia mbalimbali ili kupata jibu moja sahihi. Majibu bora huja tunapotumia kwa usawaziko sehemu zote mbili za ubongo wetu.

Jambo la kusikitisha ni kwamba jinsi tunavyolea watoto wetu mara nyingine kunaweza kuwavunja moyo kutumia sehemu ya ubongo inayohusika na ubunifu. Watoto wanapokuwa wadogo, pindi zote akili zao zinataka kujifunza mambo mapya. Ni wadadisi sana kuhusu kila kitu wanachoona. Wanataka kujua mambo mapya na kuuliza maswali mengi. Akili zao za ubunifu zinafanya kazi kupita kiasi ikipelekea kuwafanya wafanye vizuri katika mtihani wa kupima uwezo wao wa ubunifu.

Mtoto anavyokua mara nyingi tunaanza kumkataza kucheza na kubuni. Mara nyingi shule hukazia fikira kupata jibu moja sahihi la maswali na mazoezi ya kazi huendelea kuwalazimisha kufanya hivyo mpaka wanapokuwa watu wazima.

Tusipokuwa waangalifu, watoto wetu huanza kuogopa kufanya makosa na kufikiria kwa mapana na marefu wanapokabili na changamoto. Hali hiyo ikitokea mara nyingi huwa vigumu sana kwao kukabiliana na matatizo makubwa zaidi maishani ambayo mara nyingi njia ya kusuluhisha si rahisi.

Jinsi ya Kulea Watoto Wabunifu

Kama una watoto utakubaliana nami kwamba mara nyingine ni vigumu sana kuamua ni chakula gani watakula achilia mbali kuwatia moyo kuwa wabunifu kwa kuwatengenezea mazingira mazuri. Hata hivyo, kufanya hivyo si jambo gumu hata kidogo. Yafuatayo ni madokezo machache.

Dokezo #1 – Usiwakataze Wanapouliza Maswali

Mtoto wako anapokuomba umsaidie kufanya kitu Fulani iwe ni kazi ya shule au jambo lolote, jitahidi kadiri uwezavyo kujizuia kutoa jibu mara moja. Watoto wanauwezo mkubwa sana wa akili na wanaweza kufikiria majibu haraka sana ya kukabiliana na matatizo kulivyo unavyofikiria. Kabla ya kumpa majiu, muulize mtoto wako wanafikiri nini cha kufanya ili kukabiliana na matatizo na pambanua na watoto wako njia hizo za kukabiliana na tatizo hilo.

Dokezo #2 – Jaribuni Mambo Mapya

Mbinu bora zaidi ya kumfundisha mtoto wako kuwa mbunifu ni kupitia mfano wako mzuri ambao mtoto atauiga. Kwa mfano, pika chakula kwa kutumia viungo vipya ukiwa na mtoto wako. Muulize mtoto wako nini kitatokea ikiwa mtajaribu kitu kipya na kisha jaribuni pamoja. Mambo kama hayo yatamfundisha mtoto wako kwamba ni jambo linalofaa kujaribu mambo mapya na kuwa mdadisi. Pia ni nafasi kwako kumfundisha mtoto wako kuwa kukosea na kushindwa ni jambo la kawaida. Mtoto wako anapotambua kwamba ni sawa kukosea na kujaribu tena, wanajifunza jambo la msingi sana ambalo litawasaidia sana maishani.

Dokezo #3 – Mpe Uhuru Mtoto

Baadhi yetu hupenda kupanga mambo yetu kwa siku, saa ili tufanikiwe katika kila tunachofanya. Ingawa kuwa na ratiba na kupanga mambo ni jambo la muhimu, kufanya hivyo kupita kiasi huenda kukafanya watoto wetu wawe waoga kujaribu mambo mapya. Jaribu kupanga wakati utakaotumia pamoja na watoto wako kila juma. Kazi yako ni kuja na vifaa vya sanaa au vitu vya kuchezea na kisha uone watafanya nini navyo! Unaweza pia kufanya mabadiliko madogo katika ratiba yako ya kila siku. Weka muziki tofauti kila asubuhi na waulize maoni yao. Unaweza hata kuanza kuwaruhusu kuchagua nguo watakazovaa kama hawajaanza kufanya hivyo. Wahakikishie kwamba wamefanya uamuzi mzuri na waulize mambo wanayopenda na wasiyopenda mnapozungumzia hilo.

Je una una madokezo yoyote uliyojifunza katika kumchochea mtoto wako kuwa mbunifu? Unakumbuka pindi ambapo mtu mzima alikutia moyo kufikiria kwa mapana na marefu ulipokuwa kijana na jinsi kufanya hivyo kulibadili mtazamo wako mpaka leo? Tungependa sana kusikia maoni na mapendekezo yako!

0
MAONI Sambaza

0 Maoni

Ili uandike maoni katika DreamLink ni lazima uwe umejisajili na umeingia katika akaunti. Tungependa kupata maoni yako hivyo acha tukusajili sasa!

Ingia